Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN VẬT LÝ 2019

ctvloga255
10 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56851] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng \[{{\lambda }_{1}}\] = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng \[{{\lambda }_{2}}\] = 560 nm. Hỏi trên màn quan sát, giữa hai vân tối gần nhau nhất có bao nhiêu vân sáng màu đỏ?

Câu 2 [56850] - [Loga.vn]

Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=\text{ }{{A}_{1}}cos\left( 4\pi t \right)\text{ }v\grave{a}\text{ }{{x}_{2}}=\text{ }{{A}_{2}}cos(4\pi t\text{ }+{{j}_{2}}).\] Phương trình dao động tổng hợp là $x={{A}_{1}}\sqrt{3}\cos (4\pi t+\varphi )$ , trong đó ${{\varphi }_{2}}-\varphi =\frac{\pi }{6}$ . Tỉ số $\frac{\varphi }{{{\varphi }_{2}}}$ bằng

Câu 3 [56849] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos\omega t\] vào hai đầu đoạn mạch AB theo tứ tự gồm điện trở\[R\text{ }=\text{ }90\Omega \] , cuộn dây không thuần cảm có điện trở \[r\text{ }=\text{ }10\Omega \] và tụ điện có điện dung C thay đổi được. M là điểm nối giữa điện trở R và cuộn dây. Khi \[C\text{ }=\text{ }{{C}_{1}}\] thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng ${{U}_{1}}$; khi \[C\text{ }=\text{ }{{C}_{2}}=\text{ }0,5{{C}_{1}}\] thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng\[{{U}_{2}}\] . Tỉ số $\frac{{{U}_{2}}}{{{U}_{1}}}$ bằng:

Câu 4 [56848] - [Loga.vn]

Một mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ. Trong bảng là sự phụ thuộc của điện tích tức thời của một bản tụ điện theo thời gian.

Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng

Câu 5 [56847] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở R = 100 $\Omega $ , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\frac{2}{\pi }H$ và tụ điện có dung kháng $C=\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }F$. Đặt điện áp $u=200\sqrt{2}\cos 10\pi t$ V vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức

Câu 6 [56846] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=2\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{3} \right)cm$ trong đó t tính bằng giây. Tính từ lúc t=0 , thời điểm vật đi qua vị trí có thế năng bằng 3 lần động năng lần thứ 2018 là

Câu 7 [56845] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 15 cm và hai đầu cố định. Khi chưa có sóng thì M và N là hai điểm trên dây với AM = 4 cm và BN = 8 cm. Khi xuất hiện sóng dừng, quan sát thấy trên dây có 5 bụng sóng và biên độ của bụng là 1 cm. Tỉ số giữa khoảng cách lớn nhất và khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm M, N xấp xỉ bằng

Câu 8 [56844] - [Loga.vn]

Một cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L ghép nối tiếp với một tụ điện có điện dung C vào nguồn điện có hiệu điện thế ${{u}_{AB}}=U\sqrt{2}\cos 2\pi ft\left( V \right)$ Ta đo được các hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện và hai đầu mạch AB là như nhau:\[Ucd\text{ }=\text{ }Uc\text{ }=\text{ }{{U}_{A\mathbf{B}}}\] . Lúc này, góc lệch pha giữa các hiệu điện thế tức thời \[{{u}_{cd}}\text{ }v\grave{a}\text{ }{{u}_{c}}\] có giá trị là

Câu 9 [56843] - [Loga.vn]

Một mạch điện gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, trong đó độ tự cảm L có thể thay đổi được. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử lần lượt là\[{{U}_{R}}=40\text{ }V,\text{ }{{U}_{C}}=\text{ }60\text{ }V,\text{ }{{U}_{L}}=\text{ }90\text{ }V\] . Giữ nguyên điện áp, thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 60 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 10 [56842] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 5/3 s là 35 cm. Tại thời điểm vật kết thúc quãng đường 35 cm đó thì tốc độ của vật là

Câu 11 [56841] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu phía dưới của lò xo gắn một đĩa cân nhỏ có khối lượng\[{{m}_{1}}=\text{ }400\text{ }g\] . Biên độ dao động của con lắc lò xo là 4 cm. Đúng lúc đĩa cân đi qua vị trí thấp nhất của quỹ đạo, người ta đặt nhẹ nhàng một vật nhỏ có khối lượng \[{{m}_{2}}=\text{ }100\text{ }g\] lên đĩa cân m1. Kết quả là ngay sau khi đặt m2, hệ chấm dứt dao động. Bỏ qua mọi ma sát. Bỏ qua khối lượng của lò xo. Biết\[g\text{ }=\text{ }{{\pi }^{2}}=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] . Chu kì dao động của con lắc khi chưa đặt thêm vật nhỏ \[{{m}_{2}}\] bằng

Câu 12 [56840] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos\left( 100\pi t\text{ }+\text{ }\varphi \right)\text{ }V\] vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp với C thay đổi được. Cho $L=\frac{1}{2\pi }H$ . Ban đầu điểu chỉnh $C={{C}_{1}}=\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }F$ .Sau đó, điều chỉnh C giảm một nửa thì pha dao động của dòng điện tức thời trong mạch tăng từ $\frac{\pi }{4}$ đến $\frac{5\pi }{12}$. Giá trị của R bằng

Câu 13 [56839] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì

Câu 14 [56736] - [Loga.vn]

Trên đoạn mạch không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Giữa A và M chỉ có tụ điện C, giữa M và N có một cuộn dây, giữa N và B chỉ có điện trở thuần R. Khi đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có biểu thức \[u=250\cos \left( \omega t+\varphi  \right)\text{ }\left( V \right)\] thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB gấp đôi công suất tiêu thụ của đoạn AN. Biết điện áp \[{{u}_{AN}}\] và điện áp \[{{u}_{MB}}\] có cùng giá trị hiệu dụng nhưng vuông pha với nhau. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M, N bằng

Câu 15 [56735] - [Loga.vn]

Cho 4 điểm O, M, N và P nằm trong một môi trường truyền âm. Trong đó, M và N nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP là tam giác vuông cân tại M. Tại O, đặt một nguồn âm điểm có công suất không đổi, phát âm đẳng hướng ra môi trường. Coi môi trường không hấp thụ âm. Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là 50 dB và 40 dB. Mức cường độ âm tại P xấp xỉ là

Câu 16 [56734] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Không kể hai đầu dây, trên dây còn quan sát được hai điểm mà phần tử dây tại đó đứng yên. Biết sóng truyền trên dây với vận tốc 8 m/s. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là

Câu 17 [56733] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nằm ngang có khối lượng 100g, tích điện q=20\[\mu C\] và lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m. Khi vật đang qua vị trí cân bằng với vận tốc \[20\sqrt{3}\]cm/s theo chiều dương trên mặt bàn nhẵn cách điện thì xuất hiện tức thời một điện trường đều trong không gian xung quanh. Biết điện trường cùng chiều dương của trục tọa độ và có cường độ\[E={{10}^{4}}V/m\] . Năng lượng dao động của con lắc sau khi xuất hiện điện trường là.

Câu 18 [56732] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn dây, tụ điện lần lượt là\[{{U}_{R}},\text{ }{{U}_{L}},\text{ }{{U}_{C}}\] . Biết \[{{U}_{L}}=2{{U}_{C}}=\frac{2}{\sqrt{3}}{{U}_{R}}\]. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

Câu 19 [56731] - [Loga.vn]

Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 0,15 mW. Lấy giá trị của\[h\text{ }=\text{ }6,625.10\_34\text{ }J.s;\text{ }c\text{ }=\text{ }3.108\text{ }m/s\] . Số phôtôn được nguồn phát ra trong một giây là

Câu 20 [56730] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính \[{{B}_{o}}:~~{{r}_{0}}=\text{ }5,{{3.10}^{-11}}m\] . Quỹ đạo dừng M của êlectron trong nguyên tử có bán kính

Câu 21 [56729] - [Loga.vn]

Chiếu vào khe hẹp của máy quang phổ lăng kính một chùm sáng trắng thì

Câu 22 [56728] - [Loga.vn]

Mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm có L = 2 H, tụ điện có điện dung C = 2 pF. Nếu điện tích cực đại của một bản tụ là 60 \[\mu C\] thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

Câu 23 [56727] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ, biết nguồn có suất điện động \[\xi \] = 12 V và điện trở trong r = 0. Hai đèn cùng có hiệu điện thế định mức là 6 V và điện trở R. Muốn cho hai đèn sáng bình thương thì R' phải có giá trị bằng

Câu 24 [56726] - [Loga.vn]

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều U ở hai đầu một đoạn mạch vào thời gian t. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng    

Câu 25 [56718] - [Loga.vn]

Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng là 30 cm. Khoảng cách giữa một bụng sóng và một nút sóng liên tiếp là

Câu 26 [56716] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn chiều dài l đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang hoạt động. Biểu thức $\sqrt{\frac{\ell }{g}}$ có cùng đơn vị với biểu thức

Câu 27 [56713] - [Loga.vn]

Một vòng dây dẫn kín, phẳng có diện tích 10\[c{{m}^{2}}\] . Vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây góc \[60{}^\circ \] và có độ lớn là\[1,{{5.10}^{-4}}T\] . Từ thông qua vòng dây dẫn này có giá trị là

Câu 28 [56708] - [Loga.vn]

Dòng điện một chiều có cường độ 2 A đi qua điện trở thuần R = \[20\Omega \] thì nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong 1 phút là

Câu 29 [56706] - [Loga.vn]

Lực hạt nhân còn được gọi là

Câu 30 [56704] - [Loga.vn]

Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng

Câu 31 [56702] - [Loga.vn]

Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng\[\lambda \] . Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là

Câu 32 [56700] - [Loga.vn]

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 33 [56698] - [Loga.vn]

Tách ra một chùm sáng hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này đi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng

Câu 34 [56696] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây không phải tính chất của sóng điện từ?

Câu 35 [56695] - [Loga.vn]

Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có cường độ $i=4\cos \frac{2\pi t}{T}$ (A) (T > 0). Đại lượng T được gọi là

Câu 36 [56694] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp thì dung kháng của tụ điện là\[{{Z}_{\mathbf{C}}}\] . Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu 37 [56693] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ỏ mặt nước có bước sóng\[\lambda \] . Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

Câu 38 [56692] - [Loga.vn]

Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai phần tử

Câu 39 [56691] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 40 [56690] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với li độ x và vận tốc v. Chọn phát biểu đúng.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook