Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ

ctvloga212
27 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56084] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều \[u\text{ }=\text{ }220\sqrt{2}cos100\pi t\] (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L mắc nối tiếp với biến trở R. Công suất tiêu thụ của mạch được biểu diễn theo đồ thị bên. Điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây khi giá trị của biến trở R bằng 55 \[\Omega \] là

Câu 2 [56083] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó bóng đèn dây tóc \[{{}_{1}}\] có ghi số 12V-3W, bóng đèn dây tóc \[{{}_{2}}\] loại 6V-3W; \[{{R}_{b}}\] là một biến trở. Để các đèn sáng bình thường thì điện trở \[{{R}_{b}}\] có giá trị

Câu 3 [56082] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn hình là 1mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D -$\Delta $D) và (D + $\Delta $D) thì khoảng vân trên màn tương ứng là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D + 3$\Delta $D) thì khoảng vân trên màn là

Câu 4 [56081] - [Loga.vn]

Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B cách nhau 68 mm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Trên đoạn AB, hai phần tử nước dao động với biên độ cực đại có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn ngắn nhất là 10 mm. Điểm C là vị trí cân bằng của phần tử ở mặt nước sao cho $AB\bot BC$ . Phần tử nước ở C dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách BC lớn nhất bằng

Câu 5 [56080] - [Loga.vn]

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ A1 = 6 cm và trễ pha $\pi /2$ so với dao động tổng hợp. Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li độ 9 cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng

Câu 6 [56079] - [Loga.vn]

Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm 60 vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ 50 Hz đến 60 Hz và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 40 V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của rôto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó

Câu 7 [56078] - [Loga.vn]

Để khảo sát mức cường độ âm của một số chiếc kèn đồng giống nhau người ta tiến hành đặt một máy đo mức cường độ âm cách các chiếc kèn đồng một khoảng không đổi. Đồ thị biễu diễn mức cường độ âm mà máy đo được theo số chiếc kèn đồng được biễu diễn như hình vẽ . Môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm. Xem âm phát ra từ các chiếc kèn đồng là nguồn âm điểm. Biết\[2{{n}_{1}}+\text{ }{{n}_{2}}=\text{ }{{n}_{3}}\] . Giá trị \[{{L}_{3}}\] gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 8 [56077] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m và khối lượng vật M là 75 g đang nằm yên trên mặt phẳng ngang, nhắn. Một vật nhỏ m có khối lượng 25 g chuyển động theo phương trùng với trục lò xo với tốc độ 3,2 m/s đến va chạm và dính chặt vào M. Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa với biên độ bằng

Câu 9 [56076] - [Loga.vn]

Hai con lắc lò xo hoàn toàn giống nhau, gồm lò xo nhẹ độ cứng 10 N/m và vật nhỏ khối lượng 250 g. Treo các con lắc thẳng đứng tại nơi có\[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] , điểm treo của chúng ở cùng độ cao và cách nhau 5 cm. Kéo vật nhỏ của con lắc thứ nhất xuống dưới vị trí cân bằng của nó 7 cm, con lắc thứ hai được kéo xuống dưới vị trí cân bằng của nó 5 cm. Khi \[t=0\] thả nhẹ con lắc thứ nhất, khi t = \[\frac{1}{6}s\] thả nhẹ con lắc thứ hai, các con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy \[{{\pi }^{2}}\approx \text{ }10.\] Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là

Câu 10 [56075] - [Loga.vn]

Dùng một hạt $\alpha $ có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân ${}_{7}^{14}N$ đang đứng yên gây ra phản ứng $\alpha +{}_{7}^{14}N\to {}_{1}^{1}p+{}_{8}^{17}O$ . Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt $\alpha $ . Cho khối lượng các hạt nhân: \[{{m}_{\alpha }}~=\text{ }4,0015u;\text{ }{{m}_{P}}=\text{ }1,0073u;\text{ }{{m}_{N14}}=\text{ }13,9992u;\text{ }{{m}_{O17}}=16,9947u.\] Biết 1u = 931,5

\[MeV/{{c}^{2}}.\] Động năng của hạt nhân ${}_{8}^{7}O$ là

Câu 11 [56074] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ \[0,40\text{ }\mu m\] đến\[0,76\text{ }\mu m\] . Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối?

Câu 12 [56073] - [Loga.vn]

Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45$\mu m$ với công suất 0,8W. Laze B phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,60 $\mu m$ với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là

Câu 13 [56072] - [Loga.vn]

Một vật dao động theo phương trình: \[x\text{ }=\text{ }4\sqrt{2}cos(\text{ }5\pi t\text{ }-\text{ }3\pi /4)\text{ }\left( cm;s \right).\] Quãng đường vật đi từ thời điểm \[{{t}_{1}}=\text{ }0,1s\] đến \[{{t}_{2}}=\text{ }6s\] là

Câu 14 [56071] - [Loga.vn]

Trong một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng đặt vào đoạn mạch là 150 V, dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng 2 A. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 90 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 15 [56070] - [Loga.vn]

Chiếu bức xạ có tần số f vào một kim loại có công thoát A gây ra hiện tượng quang điện. Giả sử một êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng K của nó. Nếu tàn số của bức xạ chiếu tới là 2f thì động năng của êlectron quang điện đó

Câu 16 [56069] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng

Câu 17 [56068] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa tự do với tần số f = 3,2Hz. Lần lượt tác dụng lên vật các ngoại lực bt tuần hoàn \[{{F}_{1}}cos\left( 6,2\pi t \right)\text{ }N,\text{ }{{F}_{2}}cos\left( 6,5\pi t \right)\text{ }N,\text{ }{{F}_{3}}cos\left( 6,8\pi t \right)\text{ }N,\text{ }{{F}_{4}}cos\left( 6,1\pi t \right)\text{ }N.\] Vật dao động cơ cưỡng bức với biên độ lớn nhất khi chịu tác dụng của lực

Câu 18 [56067] - [Loga.vn]

Một người có mắt bình thường (không tật) nhìn được các vật ở rất xa mà không phải điều tiết. Khoảng cực cận của người này là $O{{C}_{C}}=25cm$. Độ tụ của người này khi điều tiết tăng tối đa bao nhiêu?

Câu 19 [56066] - [Loga.vn]

Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

Câu 20 [56065] - [Loga.vn]

Một sợi dây dẫn điện từ có chiều dài s dùng dây này để cuốn thành ống dây, có chiều dài l và đường kính\[{{d}_{0}}\] , các vòng dây cuốn sát với nhau (không chồng lên nhau), Cho dòng điện I chạy qua ống dây. Cảm ứng từ bên trong lòng ống dây được tính bởi công thức

Câu 21 [56064] - [Loga.vn]

Một khung dây dẹt hình chữ nhật gồm 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là\[53,5\text{ }c{{m}^{2}}\] , quay đều với tốc độ góc là 3000 vòng/phút quanh trục xx’ trong một từ trường đều có B = 0,02 T và đường cảm ứng từ vuông góc với trục quay xx’. Tính suất điện động cực đại của suất điện động xuất hiện trong khung.

Câu 22 [56063] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà hàm cosin có gia tốc biểu diễn như hình vẽ sau. Phương trình dao động của vật là

Câu 23 [56062] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha tại hai điểm A và B cách nhau 16cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3cm. Trên đoạn AB, số điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là

Câu 24 [56061] - [Loga.vn]

Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

Câu 25 [56060] - [Loga.vn]

Hai quả cầu có cùng kích thước và cùng khối lượng, tích các điện lượng \[{{q}_{1}}=\text{ }{{4.10}^{-11}}C,\text{ }{{q}_{2}}=\text{ }{{10}^{-11}}C\] đặt trong không khí, cách nhau một khoảng lớn hơn bán kính của chúng rất nhiều. Nếu lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn bằng lực đẩy tĩnh điện thì khối lượng của mỗi quả cầu bằng

Câu 26 [56059] - [Loga.vn]

Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử :

Câu 27 [56058] - [Loga.vn]

Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

Câu 28 [56057] - [Loga.vn]

Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là

Câu 29 [56056] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình $u=5\cos \left( 8\pi t-0,04\pi x \right)$ (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là

Câu 30 [56055] - [Loga.vn]

Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang − phát quang?

Câu 31 [56054] - [Loga.vn]

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

Câu 32 [56053] - [Loga.vn]

Một nguồn điện trở trong $0,5\Omega $ được mắc với điện trở $3\Omega $. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 6V. Suất điện động của nguồn điện là

Câu 33 [56052] - [Loga.vn]

Nếu gia tốc trọng trường giảm đi 6 lần, độ dài sợi dây của con lắc đơn giảm đi 2 lần thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

Câu 34 [56051] - [Loga.vn]

Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế giữa hai đầu

Câu 35 [56050] - [Loga.vn]

Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì

Câu 36 [56049] - [Loga.vn]

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 37 [56048] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai? Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích phụ thuộc vào

Câu 38 [56047] - [Loga.vn]

Hạt nhân ${}_{17}^{35}Cl$ có

Câu 39 [56046] - [Loga.vn]

Chu kì của dao động điều hòa là

Câu 40 [56045] - [Loga.vn]

Kim nam cham của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc - Nam địa lí vì

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook