Chi tiết đề thi

đề thi tiếng anh 12

truongnguyenminhhieu1
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16276] - [Loga.vn]

Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

Câu 2 [480] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 3 [16565] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ

Số nghiệm của phương trình $f\left( x \right)-6=0$ là

   

Câu 4 [5664] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên \[\mathbb{R}\] ? 

Câu 5 [60201] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=-3{{x}^{4}}+4{{x}^{3}}$

Câu 6 [34530] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+4\] đạt cực tiểu tại:

Câu 7 [45602] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x-2}.$ Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Câu 8 [18796] - [Loga.vn]

Cho các chất sau NH3 (1), anilin (2), metyl amin (3), đimetyl amin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là

Câu 9 [20205] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X với một lượng vừa đủ NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 1,84 gam glixerol và m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 10 [30229] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đường cong $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-2$ tại điểm có hoành độ ${{x}_{0}}=1$ là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook