Chi tiết đề thi

Đề trắc nghiệm khách quan môn Ngữ văn về tác phẩm "hai đứa trẻ" và nhà văn Thạch Lam

ctvloga346
12 lượt thi
Ngữ Văn
Dễ
(0)
20
20 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61608] - [Loga.vn]

Những sáng tác của Thạch Lam không thuộc thể loại nào trong những thể loại sau đây?

Câu 2 [61596] - [Loga.vn]

Đâu không phải là sáng tác của nhà văn Thạch Lam?

Câu 3 [61593] - [Loga.vn]

Tiếng trống thu không trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam mang ý nghĩa gì?

Câu 4 [61590] - [Loga.vn]

Dòng nào dưới đây không đúng với đối tượng mơ tưởng của Liên?

Câu 5 [61587] - [Loga.vn]

Phương án nào nêu chính xác nguyên mẫu hình ảnh phố Huỵện trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam ?

Câu 6 [61584] - [Loga.vn]

Hình ảnh nào được nhắc đến nhiều hơn hình ảnh bóng tối trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam?

Câu 7 [61582] - [Loga.vn]

Đọc đoạn trích, sau đó trả lời bằng cách khoanh tròn vào trước chữ cái đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

« Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen ; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và caí buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị ; Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước giờ khắc của ngày tàn.

- Em thắp đèn lên chị Liên nhé ?

Nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lời:

- Hẵng thong thả một lát nữa cũng được. Em ra ngồi đây với chị kẻo trong ấy muỗi.»

Hình ảnh nào được nhắc đến nhiều nhất trong trích đoạn trên?

Câu 8 [61580] - [Loga.vn]

Câu “Cái chõng này sắp gãy rồi chị nhỉ?” của An nhằm diễn đạt điều gì?

Câu 9 [61579] - [Loga.vn]

Vì sao Liên chưa muốn thắp đèn lên?

Câu 10 [61578] - [Loga.vn]

Dòng nào dưới đây giải thích rõ nhất lý do An phải giục chị thắp đèn lên?

Câu 11 [61575] - [Loga.vn]

Hình ảnh “ Đôi mắt chị bóng tốí ngập đầy dần” diễn tả điều gì trong tâm trạng nhân vật?

Câu 12 [61572] - [Loga.vn]

Đọc đoạn trích, sau đó trả lời bằng cách khoanh tròn vào trước chữ cái đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

« Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen ; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và caí buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị ; Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước giờ khắc của ngày tàn.

- Em thắp đèn lên chị Liên nhé ?

Nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lời:

- Hẵng thong thả một lát nữa cũng được. Em ra ngồi  đây với chị kẻo trong ấy muỗi.»

 Trong đoạn trích trên, âm thanh nào thể hiện  rõ nhất không khí ngột ngạt tù đọng của làng quê Việt Nam thuở trước?

Câu 13 [61569] - [Loga.vn]

Đọc đoạn trích, sau đó trả lời bằng cách khoanh tròn vào trước chữ cái đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

« Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen ; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và caí buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị ; Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước giờ khắc của ngày tàn.

- Em thắp đèn lên chị Liên nhé ?

Nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lời:

- Hẵng thong thả một lát nữa cũng được. Em ra ngồi đây với chị kẻo trong ấy muỗi.»

Đoạn văn trên miêu tả rõ nhất tâm trạng của ai?

Câu 14 [61568] - [Loga.vn]

Đọc đoạn trích, sau đó trả lời bằng cách khoanh tròn vào trước chữ cái đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

« Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen ; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và caí buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị ; Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước giờ khắc của ngày tàn.

- Em thắp đèn lên chị Liên nhé ?

Nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lời:

- Hẵng thong thả một lát nữa cũng được. Em ra ngồi đây với chị kẻo trong ấy muỗi.»

Không gian được miêu tả trong đoạn trích trên là:

Câu 15 [61567] - [Loga.vn]

Đọc đoạn trích, sau đó trả lời bằng cách khoanh tròn vào trước chữ cái đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

« Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen ; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và caí buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị ; Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước giờ khắc của ngày tàn.

- Em thắp đèn lên chị Liên nhé ?

Nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lời:

- Hẵng thong thả một lát nữa cũng được. Em ra ngồi đây với chị kẻo trong ấy muỗi.»

Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào ?

Câu 16 [61564] - [Loga.vn]

Truyện Hai đứa trẻ có ý tưởng gần gũi với tác phẩm của tác giả nào dưới đây ?

Câu 17 [61561] - [Loga.vn]

Trong những câu trả lời dưới đây, phương án nào không phù hợp để nói về ẩn ý của câu văn « Người vắng mãi » ( trích Hai đứa trẻ - Thạch Lam) :

Câu 18 [61559] - [Loga.vn]

Vì sao cảnh phố huyện lúc đoàn tàu đêm đi qua lại được miêu tả ngắn nhất ?

Câu 19 [61557] - [Loga.vn]

Truyện Hai đứa trẻ của Thạch Lam được bố cục thành mấy cảnh theo trình tự thời gian ?

Câu 20 [61552] - [Loga.vn]

Lời bình sau đây dành nói về tác giả nào ?

« Ông là người ngắt câu bằng màu, chấm câu bằng nốt nhạc, chuyển đoạn bằng hình ảnh »

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook