Chi tiết đề thi

Dễdangf12345

543660706411523
4 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(1)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49319] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây có phần trăm khối lượng của oxi lớn nhất ?

Câu 2 [49341] - [Loga.vn]

Dãy các chất tác dụng với lưu huỳnh đioxit là:

Câu 3 [50539] - [Loga.vn]

Nung kali nitrat (KNO3) ở nhiệt độ cao, ta thu được chất khí là:

Câu 4 [49947] - [Loga.vn]

Chất tác dụng được với dung dịch CuCl2 là:

Câu 5 [49931] - [Loga.vn]

Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:

Câu 6 [49746] - [Loga.vn]

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

Câu 7 [49327] - [Loga.vn]

Khí nào sau đây Không duy trì sự sống và sự cháy ?

Câu 8 [49551] - [Loga.vn]

Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành dung dịch có màu xanh lam:

Câu 9 [49242] - [Loga.vn]

Oxit là:

Câu 10 [49739] - [Loga.vn]

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

cố gắng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook