Chi tiết đề thi

Hình 1 tiết 15 câu

phucpham1301
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [36252] - [Loga.vn]

Trong một hình đa diện, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 2 [35802] - [Loga.vn]

Vật thể nào trong các vật thể sau không phải khối đa diện ?

Câu 3 [36254] - [Loga.vn]

Hình hộp chữ nhật chỉ có hai đáy là hai hình vuông có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 4 [36220] - [Loga.vn]

Trong các hình dưới đây, hình nào không phải hình đa diện ?

Câu 5 [39070] - [Loga.vn]

Chọn khẳng định sai. Trong một khối đa diện:

Câu 6 [41120] - [Loga.vn]

Số đỉnh của một hình bát diện đều là:

Câu 7 [47841] - [Loga.vn]

Hình lăng trụ tam giác đều không có tính chất nào sau đây ?

Câu 8 [40813] - [Loga.vn]

Gọi \[x,\text{ }y,\text{ }z\] lần lượt là số đỉnh, số cạnh và số mặt của một khối đa diện đều loại \[\left\{ 3;4 \right\}.\] Tổng \[T=x+y+2z\] bằng:

Câu 9 [40163] - [Loga.vn]

Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là:

Câu 10 [45598] - [Loga.vn]

Hình bên có bao nhiêu mặt ?

Câu 11 [40526] - [Loga.vn]

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 12 [40523] - [Loga.vn]

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây ?

Câu 13 [39148] - [Loga.vn]

Đa diện đều loại \[\left\{ 5,3 \right\}\] có tên gọi nào dưới đây ?

Câu 14 [38911] - [Loga.vn]

Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện ?

Câu 15 [36237] - [Loga.vn]

Tính tổng số đỉnh và số mặt của khối đa diện đều loại $\left\{ 5;3 \right\}$

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook