Chi tiết đề thi

Học kì một môn Toán

kaito14578
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
15
27 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27787] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình vẽ là đồ thị của một trong các hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Câu 2 [27346] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+m}{x-1}$ Tìm tất cả các giá trị m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó


Câu 3 [66982] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y=\frac{x-2}{{{x}^{2}}-9}\] có bao nhiêu đường tiệm cận?

Câu 4 [13596] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-12x+2$ trên đoạn $[-1;2]$ đạt tại $x={{x}_{0}}.$ Giá trị ${{x}_{0}}$ bằng bao nhiêu?

Câu 5 [23860] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{mx+9}{x+m}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định ?

Câu 6 [26205] - [Loga.vn]

Tìm $m$ để hàm số $y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+2m+{{m}^{4}}-5$ đạt cực tiểu tại $x=-1$. 

Câu 7 [3489] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+\left( 4m+9 \right)x+5,$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên ?

Câu 8 [28193] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x+2}$ . Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau ?

Câu 9 [29094] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình vẽ:

 

Tìm tất cả các giá trị của để phương trình \[f\left( x \right)=m\] có 3 nghiệm phân biệt. 

Câu 10 [41180] - [Loga.vn]

Cho phương trình $2{{x}^{4}}-5{{x}^{2}}+x+1=0\,\,\,\left( 1 \right).$ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?

Câu 11 [64655] - [Loga.vn]

Câu 12 [34530] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+4\] đạt cực tiểu tại:

Câu 13 [16749] - [Loga.vn]

Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco?

Câu 14 [31413] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=a{{x}^{4}}+bx+c\left( a\ne 0 \right)\] có 1 cực tiểu và 2 cực đại khi và chỉ khi:

Câu 15 [16013] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook