Chi tiết đề thi

KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN THI VẬT LÍ SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

ctvloga255
7 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57132] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 40 N/m và vật nặng khối lượng 400 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Sau khi thả vật $\frac{7\pi }{30}$s thì đột ngột giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là

Câu 2 [57131] - [Loga.vn]

Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 34 cm dao động cùng pha, cùng chu kì 0,1 s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 80 cm/s. Xét 3 điểm M, N, Q nằm trên tia By vuông góc với AB tại B. Điểm M là điểm dao động với biên độ cực đại và cách B một đoạn nhỏ nhất, N là điểm có biên độ cực đại và cách B một đoạn xa nhất, Q là trung điểm của MN. Điểm Q cách B một khoảng xấp xỉ bằng

Câu 3 [57130] - [Loga.vn]

Theo tiên đề Bo, bán kính Bo là r0=5,3.10-11 m. Khi electron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo có bán kính 132,5.10-11m đi được quãng đường 3S, thì cũng trong khoảng thời gian đó electron chuyển động trên quỹ đạo M sẽ đi được quãng đường là

Câu 4 [57129] - [Loga.vn]

Trong phản ứng hạt nhân ${}_{0}^{1}n+{}_{3}^{6}Li\to {}_{1}^{3}H+\alpha $. Hạt nhân ${}_{3}^{6}Li$ đứng yên, nơtron có động năng Kn = 2 MeV. Hạt α và hạt nhân ${}_{1}^{3}H$ bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng $\theta ={{15}^{0}}$ và $\varphi ={{30}^{0}}$. Lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng. Bỏ qua bức xạ gamma. Hỏi phản ứng này tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng?

Câu 5 [57128] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi, điện trở thuần và tụ điện. Gọi ULR là điện áp hiệu dụng đoạn mạch gồm cuộn cảm và điện trở, cosφ là hệ số công suất đoạn mạch AB. Đồ thị bên mô tả sự phụ thuộc của ULR và cosφ theo ZL. Giá trị của R gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 6 [57127] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng dùng ánh sáng trắng (\[\text{0,40 }\!\!\mu\!\!\text{ m}\,\le \,\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }\,\le \,\text{0,75 }\!\!\mu\!\!\text{ m}\]), khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Trên màn quan sát, vị trí trùng nhau của 3 vân sáng đơn sắc gần vân sáng trung tâm nhất, cách vân sáng trung tâm

Câu 7 [57126] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều $\text{u = }{{\text{U}}_{\text{0}}}\text{cos}\omega \text{t V}$vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r = R và tụ điện. Điểm M là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, N là điểm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAN và uMB vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là $40\sqrt{5}V$. Giá trị của U0 bằng  

Câu 8 [57125] - [Loga.vn]

Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng 50 g, mang điện tích 10-6C, được treo vào sợi dây mảnh, nhẹ, cách điện, không dãn chiều dài 1 m. Toàn bộ hệ thống đặt trong điện trường đều nằm ngang, cường độ 73500 V/m. Ban đầu dây treo được giữ theo phương thẳng đứng, thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Lấy \[g=9,8m/{{s}^{2}}\] Khi dây treo lệch góc 30 thì tốc độ của vật là

Câu 9 [57124] - [Loga.vn]

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường của mạch giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 3 µs. Thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện trong mạch tăng từ 0 đến nửa giá trị cực đại là bao nhiêu?

Câu 10 [57123] - [Loga.vn]

Ngày nay tỉ lệ của U235 là 0,72% urani tự nhiên, còn lại là U238. Cho biết chu kì bán rã của chúng là 7,04.108 năm và 4,46.109 năm. Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì Trái Đất được tạo thành cách đây 4,5 tỉ năm là ( 1 tỉ năm =109 năm )

Câu 11 [57122] - [Loga.vn]

Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 60V. Hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8 và hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là

Câu 12 [57121] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước giữa hai nguồn đồng bộ tần số 25 Hz, cách nhau S1S2 = 32 cm, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. M là điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn S1, S­2 và cách trung điểm I của S1S2 một khoảng 12 cm. Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn nằm trong đoạn thẳng MI là

Câu 13 [57120] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo nằm ngang, dao động điều hòa với phương trình \[x=5cos\left( 2\pi t+\frac{\pi }{6} \right)cm.\]Trong khoảng thời gian 0,75 s đầu tiên, khoảng thời gian lực hồi phục cùng chiều với vectơ vận tốc của vật là

Câu 14 [57119] - [Loga.vn]

Cho một mạch dao động điện từ LC lý tưởng. Khi điện áp giữa hai đầu tụ là 2V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i, khi điện áp giữa hai đầu tụ là 4V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i/2. Điện áp cực đại giữa hai đầu cuộn dây là

Câu 15 [57118] - [Loga.vn]

Mạch điện gồm R1,L1,C1 nối tiếp cộng hưởng với tần số góc ω1 và mạch điện gồm R2, L2, C2 nối tiếp cộng hưởng với tần số góc ω2. Biết \[{{\omega }_{1}}\ne {{\omega }_{2}}\]và L1=2L2. Nếu đoạn mạch gồm hai đoạn mạch nói trên mắc nối tiếp thì cộng hưởng với tần số ω bằng

Câu 16 [57117] - [Loga.vn]

Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng 400 nm vào catốt của tế bào quang điện thì đo được dòng quang điện bão hòa 100 mA. Biết hiệu suất lượng tử của quá trình quang điện H=10%. Công suất của bức xạ mà catốt nhận được xấp xỉ bằng

Câu 17 [57116] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều \[u={{U}_{0}}\cos \omega t\]vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?

Câu 18 [57115] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình \[x=10\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\]cm (t tính bằng giây). Quãng đường chất điểm đi được trong một chu kì là

Câu 19 [57114] - [Loga.vn]

Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của một tụ điện là

Câu 20 [57113] - [Loga.vn]

Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ?

Câu 21 [57112] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 0,1 mm,bước sóng ánh sáng 600 nm. Các vân giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 cm có

Câu 22 [57111] - [Loga.vn]

 Cho mạch điện như hình 1. Biết R1 = 1 W, R2 = 5 W; R3 = 12 W; E = 3 V,  r = 1W.  Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện R1 có giá trị

Câu 23 [57110] - [Loga.vn]

Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượng của một phôtôn

Câu 24 [57109] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lý tưởng. Nếu giữ độ tự cảm không đổi, tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì tần số dao động riêng của mạch

Câu 25 [57108] - [Loga.vn]

Thấu kính có độ tụ D = - 4 dp đó là thấu kính

Câu 26 [57107] - [Loga.vn]

Hạt nhân \[{}_{2}^{4}He\]  có khối lượng nghỉ 4,0015u. Biết khối lượng nghỉ nơtron 1,008665u của prôtôn là 1,007276u. Năng lượng liên kết riêng của \[{}_{2}^{4}He\]là

Câu 27 [57106] - [Loga.vn]

Từ không khí, chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và đỏ. Khi đó

Câu 28 [57105] - [Loga.vn]

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng 0,4 m/s, chu kỳ dao động 2 s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là

Câu 29 [57104] - [Loga.vn]

Tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ?

Câu 30 [57103] - [Loga.vn]

Điện áp xoay chiều \[\text{u = 100}\sqrt{2\,}\text{cos100 }\!\!\pi\!\!\text{ t}\,\text{V}\] (t tính bằng s) vào hai đầu tụ điện có điện dung \[\frac{\text{1}{{\text{0}}^{\text{-5}}}}{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}\,\,\text{F}\]. Dung kháng của tụ điện là

Câu 31 [57102] - [Loga.vn]

Sóng điện từ có tần số 100 kHz khi truyền trong chân không có bước sóng là

Câu 32 [57101] - [Loga.vn]

Công thoát electron của một kim loại có giá trị 6,2 eV, giới hạn quang điện của kim loại đó là

Câu 33 [57100] - [Loga.vn]

Một dây đàn hồi dài 40 cm, căng hai đầu cố định. Khi dây dao động với tần số 600 Hz quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là

Câu 34 [57099] - [Loga.vn]

Máy biến áp là thiết bị dùng để

Câu 35 [57098] - [Loga.vn]

Đơn vị đo cường độ âm là

Câu 36 [57097] - [Loga.vn]

Quang phổ vạch phát xạ do chất nào sau đây bị nung nóng phát ra?

Câu 37 [57096] - [Loga.vn]

Tia \[{{\beta }^{-}}\] có bản chất là dòng các

Câu 38 [57095] - [Loga.vn]

Chất điểm dao động điều hòa với phương trình \[\text{x = Acos}\left( \text{ }\!\!\omega\!\!\text{ t + }\!\!\varphi\!\!\text{ } \right),\] pha của dao động là

Câu 39 [57094] - [Loga.vn]

Chiếu ánh sáng đơn sắc màu lục vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng

Câu 40 [57093] - [Loga.vn]

Trong dao động cơ, hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nét khi

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook