Chi tiết đề thi

Môn toán oxyz

ptduong16
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [40157] - [Loga.vn]

Cho khối lăng trụ \[ABC.ABC\] có thể tích là \[V\], thể tích của khối chóp \[C.ABC\] là:

Câu 2 [23825] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, có tất cả bao nhiêu số tự nhiên của tham số m để phương phương trình ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}+2\left( m-2 \right)y-2\left( m+3 \right)z+3{{m}^{2}}+7=0$ là phương trình của một mặt cầu.

Câu 3 [1907] - [Loga.vn]

Cho mặt phẳng có phương trình: $2\text{x}+4y-3\text{z}+1=0,$ một vecto pháp tuyến của mặt phẳng là:

Câu 4 [43726] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm $A(2;2;-2)$, $B(-3;5;1)$, $C(1;1;-2).$ Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC ?

Câu 5 [60097] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với $A\left( 1;1;1 \right),B\left( 5;1;-2 \right)$ và $C\left( 7;9;1 \right)$. Tính độ dài đường phân giác trong AD của góc A.

Câu 6 [52] - [Loga.vn]

Trong không gian $Oxyz$,cho ba điểm $M\left( 3;0;0 \right)$,$N\left( 0;-2;0 \right)$ và $P\left( 0;0;1 \right)$. Mặt phẳng $\left( MNP \right)$ có phương trình là

Câu 7 [14614] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[\text{Ox}yz\], cho ba điểm $A\left( 2;0;0 \right);\,\,B\left( 0;3;0 \right);\,\,C\left( 0;0;4 \right)$ , mặt phẳng $\left( ABC \right)$ có phương trình:

Câu 8 [4118] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[\text{Ox}yz\] ,cho tam giác $OAB$ có $A\left( -1;-1;0 \right),\,B\left( 1;0;0 \right)$  . Tính độ dài đường cao kẻ từ $O$ của tam giác $OAB$ 

Câu 9 [30044] - [Loga.vn]

Trong   không gian Oxyz, cho điểm \[M\left( 1;2;3 \right).\] Hình chiếu của M lên trục Oy là điểm:

Câu 10 [34436] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ $\overrightarrow{a}=\left( 2;-2;-4 \right),\overrightarrow{b}=\left( 1;-1;1 \right).$ Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook