Chi tiết đề thi

mot hai ba bon năm

duythiemmaridristaa
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [32006] - [Loga.vn]

Nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình ${{z}^{2}}-z+1=0$ là $z=a+bi,\,\,a,b\in R.$ Tính $a+\sqrt{3}b$.

Câu 2 [33256] - [Loga.vn]

Kí hiệu ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là hai nghiệm phức của phương trình ${{z}^{2}}+z+1=0.$ Giá trị của biểu  thức $P=z_{1}^{2}+z_{2}^{2}+{{z}_{1}}{{z}_{2}}$ bằng:

Câu 3 [14932] - [Loga.vn]

Điểm $M$ trong hình vẽ dưới đây biểu thị cho số phức


Câu 4 [5271] - [Loga.vn]

 Tìm số phức z thỏa mãn $\left| z-2 \right|=\left| z \right|$ và $\left( z+1 \right)\left( \overline{z}-i \right)$ là số thực.

Câu 5 [344] - [Loga.vn]

Cho hai số phức \[{{z}_{1}}=1-2i{{;}^{{}}}{{z}_{2}}=2+3i.\] Tìm số phức \[w={{z}_{1}}-2{{z}_{2}}\].

Câu 6 [43721] - [Loga.vn]

Tìm số phức liên hợp của: $z=(1+i)(3-2i)+\frac{1}{3+i}$

Câu 7 [16549] - [Loga.vn]

Phần ảo của số phức $z=-3+2i$ là

Câu 8 [24399] - [Loga.vn]

Cho số phức z có biểu diễn hình học là điểm M ở hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?


Câu 9 [4586] - [Loga.vn]

Cho số phức z thỏa mãn $z+4\overline{z}=7+i\left( z-7 \right).$ Khi đó, môđun của z bằng bao nhiêu ?

Câu 10 [30064] - [Loga.vn]

Gọi ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là các nghiệm phức của phương trình ${{z}^{2}}-8x+25=0.$ Giá trị của $\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|$ bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook