Chi tiết đề thi

một hai ba một ma

duythiemmaridristaa
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27753] - [Loga.vn]

Cho hai số phức $z\,=\,a+\,bi,\,\,\,z'\,=\,a'\,+\,b'i\,(a,\,b,a',b'\,\in \mathbb{R}).$ Tìm phần ảo của số phức $z\text{z}'$.

Câu 2 [13567] - [Loga.vn]

Cho số phức $z$ thỏa mãn $z\left( 2-i \right)+13i=1.$ Tính môđun của số phức z

Câu 3 [14594] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=2-3i$ . Số phức liên hợp của $z$ là:

Câu 4 [157] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=3+2i$. Khi đó số phức \[\text{w}=z+\left( i+1 \right)\overline{z}\] có mô đun là?

Câu 5 [33901] - [Loga.vn]

Cho số phức $2-3i.$ Môđun của số phức$\text{w}=\left( 1+i \right)z$ bằng:

Câu 6 [536] - [Loga.vn]

Phần ảo của số phức $z=2-3i$là:

Câu 7 [471] - [Loga.vn]

Hỏi điểm \[M(3;-1)\] là điểm biểu diễn số phức nào sau đây ?

Câu 8 [14625] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=1-\frac{1}{3}i$ . Tìm số phức \[\text{w}=\overline{iz}+3z\] được

Câu 9 [11854] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=3+i$. Tính $\left| \overline{z} \right|$. 

Câu 10 [11855] - [Loga.vn]

Điểm $M$ trong hình vẽ dưới đây biểu thị cho số phức

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook