Chi tiết đề thi

oxi ozon lưu huỳnh

kiettannguyena6
4 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [53454] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Đặc điểm cấu tạo của nguyên tử oxi.

Câu 2 [53497] - [Loga.vn]

Cho bột Fe vào dung dịch CuSO4 thì có hiện tượng:

Câu 3 [53489] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, SO2 được điều chế bằng:

Câu 4 [53445] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về oxi là không thật.

Câu 5 [53498] - [Loga.vn]

Cho bột Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 thì có hiện tượng:

Câu 6 [53467] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Dung dịch H2S để lâu trong không khí sẽ có hiện tượng:

Câu 7 [53500] - [Loga.vn]

Để tách SO2 khỏi hỗn hợp SO2, SO3, O2 ta dùng hoá chất là:

Câu 8 [53495] - [Loga.vn]

Chọn câu sai.

Câu 9 [53457] - [Loga.vn]

Ozon là một trong những chất có tính chất oxi hoá mạnh. So sánh tính oxi hoá của ozon với iot, oxi và flo:

Câu 10 [53459] - [Loga.vn]

CFC là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook