Chi tiết đề thi

Ôn tập lí thuyết

noforyou7ahxh
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [53100] - [Loga.vn]

Gia tốc của vật dao động điều hòa bằngkhông khi

Câu 2 [57055] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng \[m\] và lò xo nhẹ có độ cứng \[k\]. Tần số dao động riêng của con lắc là

Câu 3 [38082] - [Loga.vn]

Trong dao động cơ học, khi nói về vật dao động cưỡng bức (giai đoạn đã ổn định), phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 4 [55371] - [Loga.vn]

Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều \[v={{v}_{0}}+at\] thì

Câu 5 [56314] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động tại một nơi cố định trên mặt đất, bỏ qua các lực cản. Khi biên độ góc bằng 30 thì chu kì con lắc bằng 1,5 s. Nếu biên độc góc bằng 60 thì chu kì con lắc bằng:

Câu 6 [53083] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hoà. vận tốc biến đổi điều hoà

Câu 7 [39901] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8 s là 64 cm. Biên độ dao động của vật là

Câu 8 [45679] - [Loga.vn]

Khi khảo sát dao động của con lắc đơn với biên độ góc nhỏ, ta phân tích trọng lực thành phần: P1 theo phương của dây và P2 vuông góc với dây thì

Câu 9 [23726] - [Loga.vn]

Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nét khi:

Câu 10 [31501] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với chu kì 0,1 s. Lấy ${{\pi }^{2}}$ = 10. Khối lượng vật nhỏ của con lắc là:

Câu 11 [38002] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa dọc trục Ox với biên độ 6 cm và chu kì T. Tại thời điểm t1 vật có tọa độ x1 = 3 cm và đang đi theo chiều âm của quỹ đạo. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm \[{{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{T}{12}\] là

Câu 12 [4635] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 64 cm. Lấy g = π2 m/s2. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 24 giây là:

Câu 13 [37556] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với chu kì là:

Câu 14 [39894] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ bằng 1,2 s. Khoảng thời gian nhỏ nhất để vật đi được quãng đường bằng biên độ là

Câu 15 [36272] - [Loga.vn]

Một vật đang dao động cưỡng bức thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động

Câu 16 [5655] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng có khối lượng m. Độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là:

Câu 17 [35904] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc dao động của con lắc là

Câu 18 [39907] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động điều hòa này là

Câu 19 [32701] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng tần số, ngược pha nhau. Độ lệch pha giữa hai dao động bằng

Câu 20 [55928] - [Loga.vn]

Một vật chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức điều hòa \[F\text{ }=\text{ }5cos4\pi t\] (N). Biên độ dao động của vật đạt cực đại khi vật có tần số dao động riêng bằng:

Câu 21 [42218] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Biểu thức thế năng của con lắc ở li độ x là

Câu 22 [55605] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình \[x=4\cos 4\pi t\,\,cm\]. Biên độ dao động là

Câu 23 [53053] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính.

Câu 24 [38003] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về về dao động cơ học?

Câu 25 [54380] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa với biên độ 5cm. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ 2,5cm đến vị trí có li độ 5cm là 0,2 s. Chu kì dao động của vật là

Câu 26 [34229] - [Loga.vn]

Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với

Câu 27 [40798] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12 cm. Dao động này có biên độ là:

Câu 28 [55936] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là\[{{A}_{1}}v\grave{a}\text{ }{{A}_{2}}\] . Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là:

Câu 29 [5205] - [Loga.vn]

Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A là:

Câu 30 [55882] - [Loga.vn]

Khi con lắc lò xo dao động tắt dần thì

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook