Chi tiết đề thi

phạm uốc an

phamquocan1507
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16265] - [Loga.vn]

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát dạng

Câu 2 [72] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như sau

Phương trình \[f\left( x \right)-2m=0\] có 3 nghiệm khi


Câu 3 [23588] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị như hình bên. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình \[\left| f\left( x \right) \right|=2{{m}^{2}}-m+3\] có 6 nghiệm thực phân biệt.

 


Câu 4 [5294] - [Loga.vn]

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y=\frac{x+m}{mx+4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định?

Câu 5 [27930] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục và có đạo hàm tới cấp hai trên $\left( a;b \right)$;${{x}_{0}}\in \left( a;b \right)$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau :

Câu 6 [16514] - [Loga.vn]


Câu 7 [31722] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có đạo hàm

Tìm số điểm cực trị của

Câu 8 [27347] - [Loga.vn]

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=-{{x}^{3}}+3x+2$ bằng

Câu 9 [26176] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{4}}+8{{x}^{3}}+5$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 10 [13463] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y={{x}^{3}}-3x+1$ trên đoạn $\left[ -1;4 \right]$là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook