Chi tiết đề thi

quêdhđhddwè

duc5102002
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
18
22 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47161] - [Loga.vn]

Trong cây táo, đường được chuyển đến từ… đến…

Câu 2 [44742] - [Loga.vn]

Nói về hoạt động điều hoà tim mạch, ý nào đúng?

Câu 3 [41234] - [Loga.vn]

Các enzim của hệ tiêu hóa (pepsin, tripsin, …) tiết ra dưới dạng tiền hoạt động có ý nghĩa

Câu 4 [46240] - [Loga.vn]

Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như thế nào?

Câu 5 [45628] - [Loga.vn]

Nếu RQ > 1 nghĩa là

Câu 6 [41254] - [Loga.vn]

Hệ tuần hoàn hở gặp ở

Câu 7 [47159] - [Loga.vn]

Nhóm thực vật nào có chu trình Canvil?

Câu 8 [41170] - [Loga.vn]

Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với một lượng nhỏ vì:

Câu 9 [47323] - [Loga.vn]

Kali có chức năng chủ yếu nào và khi thiếu kali, cây có triệu chứng gì?

Câu 10 [47158] - [Loga.vn]

Lá cây Họ đậu cụp lại vào buổi tối thuộc hình thức vận động sinh trưởng nào?

Câu 11 [46187] - [Loga.vn]

Cơ tim không co cứng vì có

Câu 12 [44218] - [Loga.vn]

Áp suất không khí

Câu 13 [41178] - [Loga.vn]

Sự khử cực của sợi trục được tạo ra do:

Câu 14 [42343] - [Loga.vn]

 Đoạn ruột nào hấp thụ chủ yếu thức ăn ở người?

           

Câu 15 [41252] - [Loga.vn]

Yếu tố nào ngăn cản sự lọc ở cầu thận:

Câu 16 [46188] - [Loga.vn]

Khi nói về hệ tuần hoàn ở người, có những phát biểu sau:

  1. Máu chứa trong tất cả các tĩnh mạch là máu nghèo dinh dưỡng.
  2. Máu chứa trong động mạch luôn là máu giàu oxy.
  3. Trong 1 phút, hệ đại tuần hoàn nhận lượng máu gấp 3 lần hệ tiểu tuần hoàn.
  4. Máu chảy ở mao mạch với tốc độ chậm nhất, nhưng huyết áp mao mạch không thấp nhất trong hệ tuần hoàn.

Số phát biểu đúng là:

Câu 17 [47899] - [Loga.vn]

Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng là vì:

Câu 18 [45594] - [Loga.vn]

Nguyên nhân làm cho cây không chịu mặn mất khả năng sinh trưởng trên môi trường đất mặn là do

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook