Chi tiết đề thi

thích học.............

dongpham1411
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56226] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$. Cạnh bên $SA=a\sqrt{6}$ và vuông góc với đáy $\left( ABCD \right)$. Tính theo $a$ diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $S.ABCD$

Câu 2 [56223] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int\limits_{0}^{2}{\left( f\left( x \right)+3{{x}^{2}} \right)\text{d}x}=10$. Tính $\int\limits_{0}^{2}{f(x)\text{d}x}$.

Câu 3 [56225] - [Loga.vn]

Khi tăng độ dài cạnh đáy của một khối chóp tam giác đều lên \[2\] lần và giảm chiều cao của hình chóp đó đi \[4\] lần thì thể tích khối chóp thay đổi như thế nào ?

Câu 4 [56234] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

Câu 5 [54987] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[\text{Ox}yz\] cho mặt phẳng \[\left( P \right)\] chứa điểm \[H(1;2;2)\]và cắt \[\text{Ox};Oy;Oz\] lần lượt tại \[A;B;C\] sao cho \[H\] là trực tâm tam giác \[ABC\]. Phương mặt phẳng \[\left( P \right)\]là:

Câu 6 [56235] - [Loga.vn]

Tích tất cả các nghiệm của phương trình ${{3}^{{{x}^{2}}+x}}=9$ bằng

Câu 7 [56202] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số$y={{x}^{4}}-{{x}^{2}}+13$ trên đoạn $\left[ -2:3 \right]$.

Câu 8 [56179] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho điểm $I(1;-2;3)$. Viết phương trình mặt cầu tâm I, cắt trục Ox tại hai điểm A và B sao cho $AB=2\sqrt{3}$

Câu 9 [56256] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{x+1}{x+2}\] có đồ thị \[\left( C \right)\] và đường thẳng \[d:y=-2x+m-1\] (\[m\] là tham số thực). Gọi \[{{k}_{1}}\], \[{{k}_{2}}\] là hệ số góc của tiếp tuyến của \[\left( C \right)\]tại giao điểm của \[d\] và \[\left( C \right)\]. Tính tích \[{{k}_{1}}.{{k}_{2}}.\]

Câu 10 [54948] - [Loga.vn]

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của $m\ge -10$ sao cho đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+\sqrt{x-1}}{{{x}^{2}}+\left( m-1 \right)x+1}$ có đúng một tiệm cận đứng?

Câu 11 [56181] - [Loga.vn]

Cho tam giác đều\[ABC\]có cạnh bằng$a$và đường cao AH. Tính diện tích xung quanh của hình nón tạo thành khi quay tam giác ABC quanh trục AH.

Câu 12 [56261] - [Loga.vn]

Một cái trục lăn sơn nước có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là \[5cm\], chiều dài lăn là \[23cm\] (hình bên). Sau khi lăn trọn \[10\] vòng thì trục lăn tạo nên tường phẳng lớp sơn có diện tích là

Câu 13 [56204] - [Loga.vn]

Cho hàm số$f(x)$ liên tục trên$\mathbb{R}$ và$\int\limits_{0}^{{{\pi }^{2}}}{f(x)dx=2018}$ ,tính$I=\int\limits_{0}^{\pi }{xf({{x}^{2}}})dx$

Câu 14 [56251] - [Loga.vn]

Cho \[z\] là số phức thỏa \[\left| \overline{z} \right|=\left| z+2i \right|\]. Giá trị nhỏ nhất của \[\left| z-1+2i \right|+\left| z+1+3i \right|\] là

Câu 15 [54967] - [Loga.vn]

Một chất điểm chuyển động có phương trình $S=2{{t}^{4}}+6{{t}^{2}}-3t+1$ với $t$ tính bằng giây (s) và $S$ tính bằng mét (m). Hỏi gia tốc của chuyển động tại thời điểm $t=3(s)$ bằng bao nhiêu?

Câu 16 [56197] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Câu 17 [54981] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[\text{Ox}yz\] cho hình bình hành \[ABCE\] với \[A(3;1;2);B(1;0;1);C(2;3;0)\]. Tọa độ đỉnh \[E\] là:

Câu 18 [56236] - [Loga.vn]

Cho ${{\log }_{12}}3=a$. Tính ${{\log }_{24}}18$ theo $a$.

Câu 19 [54944] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào dưới đây có tâm đối xứng là điểm $I\left( 1;-2 \right)$?

Câu 20 [56224] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho đường thẳng $d$ có phương trình $\frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-3}{-4}$. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng $d$?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook