Chi tiết đề thi

Thư Dương -

lethu09880
2 lượt thi
Địa Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [86701] - [Loga.vn]

Đàn gia cầm ở nước ta có xu hướng không ngừng tăng lên chủ yếu là do

Câu 2 [112886] - [Loga.vn]

Tiềm năng khoáng sản của Bắc Trung Bộ đứng sau vùng nào dưới đây?

Câu 3 [86302] - [Loga.vn]

Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta là

Câu 4 [86843] - [Loga.vn]

Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ được cung cấp nguồn khí thiên nhiên từ bể trầm tích

Câu 5 [87374] - [Loga.vn]

Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là

Câu 6 [87115] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ sau:

Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của ĐBSH và ĐBSCL năm 2012

Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng về cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long năm 2012?
1) Đồng bằng sông Hồng có tỉ trọng nông- lâm- ngư nghiệp lớn nhất, tiếp đến là công nghiệp và xây dựng, dịch vụ

2) Đồng bằng sông Hồng có tỉ trọng công nghiệp - xây dựng lớn nhất, tiếp đến là dịch vụ và nông - lâm - ngư nghiệp.

3) Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng nông-lâm- ngư nghiệp trên 50%, tiếp đến là dịch vụ.

4) Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng công nghiệp và xây dựng còn nhỏ.

Câu 7 [87936] - [Loga.vn]

Điểm tương tự nhau về thế mạnh của ba vùng kinh tế trọng điểm là đều có

Câu 8 [87371] - [Loga.vn]

Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh năm 2010 của Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, giai đoạn 2005 – 2013

(Đơn vị: tỉ đồng)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự so sánh giá trị sản xuất ngành xây dựng của vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ giai đoạn 2005 – 2013 là

Câu 9 [88003] - [Loga.vn]

Ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình dưới (m):

Câu 10 [112460] - [Loga.vn]

Nước ta có khoảng bao nhiêu người sống ở nước ngoài?

Câu 11 [87113] - [Loga.vn]

Biện pháp cơ bản để đưa đồng bằng sông Hồng sớm trở thành vùng sản xuất lương thực, thực phầm hàng hóa là

Câu 12 [109365] - [Loga.vn]

Trong hoạt động nông nghiệp của nước ta, tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ:

Câu 13 [86298] - [Loga.vn]

Ở nước ta, rừng được phân chia thành các loại:

Câu 14 [112066] - [Loga.vn]

Cột cờ Lũng Cú – Hà Giang là điểm cực:

Câu 15 [113018] - [Loga.vn]

Điều kiện thuận lợi phát triển du lịch biển - đảo ở nước ta là:

Câu 16 [109400] - [Loga.vn]

Du lịch biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển hơn Bắc Trung Bộ là do:

Câu 17 [86909] - [Loga.vn]

Cho biểu đồ:

Nhận xét nào sau đây đúng về quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta giai đoạn 2010, 2014:

Câu 18 [101410] - [Loga.vn]

Điều kiện ít hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp ở nước ta hiện nay là

Câu 19 [112463] - [Loga.vn]

Hậu quả của gia tăng dân số nhanh về mặt môi trường là:

Câu 20 [112119] - [Loga.vn]

Vì sao việc khai thác, sử dụng hợp lí miền đồi núi có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sinh thái cho vùng đồng bằng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook