Chi tiết đề thi

toán 12345678

hiengia99
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
25
45 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [39158] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x\left( 1-x \right)\left( {{x}^{2}}+1 \right)$ có đồ thị \[\left( C \right).\] Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 2 [9756] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 3 [59] - [Loga.vn]

Với $a$ là số thực dương bất kì, mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 4 [44662] - [Loga.vn]

Kết quả của m để hàm số sau $y=\frac{x+m}{x+2}$ đồng biến trên từng khoảng xác định là:

Câu 5 [26325] - [Loga.vn]

Gọi M và m tương ứng giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất của hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}+{{x}^{2}}+x}{{{\left( {{x}^{2}}+1 \right)}^{2}}}.$ Tính giá trị $M+m$. 

Câu 6 [27847] - [Loga.vn]

Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số $y\,=\,{{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+2$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 1. 

Câu 7 [17800] - [Loga.vn]


Câu 8 [29471] - [Loga.vn]

Với giá trị nào của m thì hàm số \[y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+3\left( {{m}^{2}}-1 \right)+m\] đạt cực đại tại \[x=1\].

Câu 9 [15566] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3$ trên đoạn $\left[ 0;\sqrt{3} \right]$bằng

Câu 10 [28060] - [Loga.vn]

Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

Câu 11 [26280] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+mx+m$ đồng biến trên khoảng .

Câu 12 [35480] - [Loga.vn]

Gọi $M,m$ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+3x-4$ trên đoạn $\left[ 1;3 \right].$ Khi đó, giá trị $M-m$ bằng:

Câu 13 [16654] - [Loga.vn]

Cho 7,4 gam một este X đơn chức tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M. Cô can dung dịch sau phản ứng thu được 8,2 gam muối khan. Công thức cấu tạo của este là

Câu 14 [800] - [Loga.vn]

Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{2\text{x}-3}{x+1}.$ Khi đó, điểm I nằm trên đường thẳng có phương trình:

Câu 15 [28205] - [Loga.vn]

Đường thẳng \[y=m\] cắt đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-3x+2\] tại ba điểm phân biệt khi:

Câu 16 [23694] - [Loga.vn]

Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{1-2x}{-x+2}$ là:

Câu 17 [31762] - [Loga.vn]

Biết rằng đường thẳng $y=x-1$  cắt đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x+3$  tại hai điểm phân biệt; kí hiệu $\left( {{x}_{1}};{{y}_{1}} \right),\left( {{x}_{2}};{{y}_{2}} \right)$ là tọa độ của hai điểm đó. Tính ${{y}_{1}}+{{y}_{2}}$

Câu 18 [16336] - [Loga.vn]

Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng 200 V và cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 0,5 A. Nếu công suất tỏa nhiệt trên dây quấn là 8W và hệ số công suất của động cơ là 0,8 thì hiệu suất của động cơ là

Câu 19 [3991] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=c\text{o}{{\text{s}}^{2}}x+\operatorname{s}\text{inx}+1$ bằng:

Câu 20 [27339] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+2$ đồng biến trên các khoảng

Câu 21 [29200] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\text{ }f\left( x \right)\] liên tục trên \[~\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\] và có bảng biến thiên như hình dưới đây ?

      

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 22 [40402] - [Loga.vn]

Một cửa hàng bán bưởi Đoan Hùng của Phú Thọ với giá bán mỗi quả là $50.000$ đồng. Với giá bán này thì của hàng chỉ bán được khoảng \[40\] quả bưởi. Cửa hàng này dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả \[5000\] đồng thì số bưởi bán được tăng thêm là \[50\] quả. Xác định giá bán để của hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu mỗi quả là \[30.000\] đồng.

Câu 23 [24603] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án $A,\text{ }B,\text{ }C,\text{ }D$ dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào ?


Câu 24 [37802] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số thực \[m\] để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+\left( {{m}^{2}}-m+1 \right)x+1$ đạt cực đại tại điểm \[x=1.\]

Câu 25 [29287] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên khoảng nào sau đây ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook