Chi tiết đề thi

toán học thpt

long2583
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [4173] - [Loga.vn]

Tìm tập nghiệm \[S\]của bất phương trình \[{{\log }_{\frac{e}{\pi }}}(x+1)

Câu 2 [30905] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình ${{2}^{x}}+{{2}^{x+1}}={{3}^{x}}+{{3}^{x+1}}$ là:

Câu 3 [33883] - [Loga.vn]

Cho ${{\log }_{9}}x={{\log }_{12}}y={{\log }_{16}}\left( x+3y \right).$ Tính giá trị $\frac{x}{y}$

Câu 4 [29286] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó ?

Câu 5 [24557] - [Loga.vn]

Cho \[a\] là số thực dương. Biểu thức \[{{a}^{2}}.\sqrt[3]{a}\] được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

Câu 6 [20086] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. 

Hỏi hàm số đó là hàm số nào ? 

Câu 7 [23859] - [Loga.vn]

Cho các số thực a, b thỏa mãn ${{\log }_{0,2}}a>{{\log }_{0,2}}b.$ Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 8 [34380] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số $y={{5}^{x}}$

Câu 9 [36265] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Câu 10 [5623] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định D của hàm số \[y={{\left( 3x-1 \right)}^{\frac{1}{3}}}\].

Câu 11 [28048] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số ${{\log }_{\frac{1}{2}}}\left( \frac{x}{2-x} \right)$ là

Câu 12 [48381] - [Loga.vn]

Biết phương trình \[2lo{{g}_{2}}x+\text{ }3lo{{g}_{x}}2\text{ }=\text{ }7\] có hai nghiệm thực \[{{x}_{1}} < \text{ }{{x}_{2}}.\] Tính giá trị của biểu thức \[T=\text{ }{{\left( {{x}_{1}} \right)}^{{{x}_{2}}}}\].

Câu 13 [23905] - [Loga.vn]

Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là hai nghiệm phân biệt của phương trình ${{4}^{x}}-{{2}^{x+3}}+15=0.$ Khi đó ${{x}_{1}}+{{x}_{2}}$ bằng:

Câu 14 [36227] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{\left( x-2 \right)}^{-\frac{1}{2}}}.$ Bạn Toán tìm tập xác định của hàm số bằng cách như sau:

Bước 1: Ta có $y=\frac{1}{{{\left( x-2 \right)}^{\frac{1}{2}}}}=\frac{1}{\sqrt{x-2}}$

Bước 2: Hàm số xác định $\Leftrightarrow x-2 > 0\Leftrightarrow x > 2$

Bước 3: Vậy tập xác định của hàm số là $D=\left( 2;+\infty \right)$

Lời giải trên của bạn toán đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào?

Câu 15 [27920] - [Loga.vn]

Một cô giáo dạy văn gửi 200 triệu đồng loại kì hạn 6 tháng vào một ngân hàng với lãi suất 6,9% trên năm.Hỏi  sau 6 năm 9 tháng cô giáo nhận được số tiền cả gốc và lãi là bao nhiêu biết cô giáo không rút lãi ở tất cả các kì hạn trước và nếu rút trước ngân hàng sẽ trả lãi suất theo loại lãi suất không kì hạn 0,002% trên ngày ?

Câu 16 [3436] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a để biểu thức \[B={{\log }_{3}}\left( 2-a \right)\] có nghĩa

Câu 17 [48373] - [Loga.vn]

Với α là số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu 18 [27510] - [Loga.vn]

Cho \[a>0,\text{ }b>0\] và $a$ khác $1$ thỏa mãn ${{\log }_{a}}b=\frac{b}{4};\,\,{{\log }_{2}}a=\frac{16}{b}.$ Tính tổng $a+b.$ 

Câu 19 [33981] - [Loga.vn]

Biết rằng phương trình $\log _{\sqrt{3}}^{2}x-m{{\log }_{\sqrt{3}}}x+1=0$ có nghiệm duy nhất nhỏ hơn 1. Hỏi m thuộc đoạn nào dưới đây?

Câu 20 [46517] - [Loga.vn]

Tìm nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}\left( 3-2x \right)=3$ .

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook