Chi tiết đề thi

toán lớp 10

khiemdz204
3 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
5
9 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [15796] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình ${{\log }_{3}}x+{{\log }_{3}}\left( x+2 \right)=1$ là?

Câu 2 [14927] - [Loga.vn]

Số nghiệm thực của phương trình ${{2}^{\sqrt{x}}}={{2}^{2-x}}$ là

Câu 3 [14612] - [Loga.vn]

Phương trình ${{4}^{{{x}^{2}}+2}}=16$ có số nghiệm là

Câu 4 [15818] - [Loga.vn]

Tổng bình phương các nghiệm của phương trình ${{5}^{3x-2}}={{\left( \frac{1}{5} \right)}^{-{{x}^{2}}}}$ bằng

Câu 5 [15820] - [Loga.vn]

Giá trị của m để phương trình ${{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-9x+m=0$ có 3 nghiệm phân biệt là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook