Chi tiết đề thi

Tổng hợp những câu hỏi liên quan đến Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ 2

ctvloga406
1 lượt thi
Lịch Sử
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60571] - [Loga.vn]

Sự kiện nào không nằm trong chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 2 [60570] - [Loga.vn]

Sự kiện mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là

Câu 3 [60569] - [Loga.vn]

Trong khoảng thời gian từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX những ngành công nghiệp của Liên Xô có sản lượng vào loại cao nhất thế giới là

Câu 4 [60567] - [Loga.vn]

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX

Câu 5 [60565] - [Loga.vn]

Trong khoảng thời gian nào, khoảng cách về kinh tế của Liên Xô được rút ngắn dần so với Mĩ?

Câu 6 [60562] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu Liên Xô đã phá vỡ thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ?

Câu 7 [60560] - [Loga.vn]

Thành tựu nào không thuộc thời kì Liên Xô tiến hành khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh?

Câu 8 [60557] - [Loga.vn]

Chính sách đối ngoại của Nga có sự chuyển biến trong 10 năm cuối cùng của thế kỷ XX là

Câu 9 [60554] - [Loga.vn]

Chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở châu Âu đã

Câu 10 [60552] - [Loga.vn]

Kinh tế Liên bang Nga có dấu hiệu phục hồi từ khi

Câu 11 [60548] - [Loga.vn]

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga ngay sau khi thay thế Liên Xô là

Câu 12 [60541] - [Loga.vn]

Thách thức lớn trong xã hội Liên bang Nga ngay sau khi thành lập là

Câu 13 [60532] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đã tác động mạnh mẽ đến chính trị, kinh tế, tài chính của các quốc gia trên thế giới vào những năm 70 của thế kỷ xx

Câu 14 [60529] - [Loga.vn]

Ý nào không phải là vai trò của tổ chức Hiệp ước Vacsava

Câu 15 [60475] - [Loga.vn]

SEV là từ viết tắt của

Câu 16 [60467] - [Loga.vn]

Nhiệm vụ hàng đầu của Liên Xô sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc là ?

Câu 17 [60450] - [Loga.vn]

Năm 1973, diễn ra sự kiện gì có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước trên thế giới?

Câu 18 [60447] - [Loga.vn]

Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu xây dựng đất nước theo con đường nào?

Câu 19 [60444] - [Loga.vn]

Nhiệm vụ chính trị của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới là gì?

Câu 20 [60440] - [Loga.vn]

Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thành tựu gì thể hiện sức cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu trong việc thực hiện "chiến tranh lạnh"?

Câu 21 [60435] - [Loga.vn]

Năm 1961 đã diễn ra sự kiện gì trong việc thực hiện chinh phục vũ trụ của nhân dân Liên Xô?

Câu 22 [60431] - [Loga.vn]

Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX là gì?

Câu 23 [60428] - [Loga.vn]

Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng đất nước?

Câu 24 [60426] - [Loga.vn]

Năm 1949, đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?

Câu 25 [60422] - [Loga.vn]

Từ năm 1946-1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Câu 26 [60418] - [Loga.vn]

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu
cơ bản gì để chống lại Liên Xô?

Câu 27 [60415] - [Loga.vn]

Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái đất vào năm nào?

Câu 28 [60411] - [Loga.vn]

Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh?

Câu 29 [60662] - [Loga.vn]

Thực hiện kế hoạch khôi phục kinh tế (1946 — 1950), Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực nông nghiệp?

Câu 30 [60661] - [Loga.vn]

Vị trí của nền kinh tế Liên Xô trong những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Câu 31 [60736] - [Loga.vn]

I-u-ri Ga-ga-rin là

Câu 32 [60727] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây không phải là đường lối xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiên tranh thể giới thứ hai?

Câu 33 [60718] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây đúng khi nói về điều kiện của Liên Xô khi bước vảo công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thê giới thứ hai

Câu 34 [60707] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau về chính sách đối ngoại của Nga và Mĩ sau chiến tranh lạnh là

Câu 35 [60700] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau giữa Liên Xô và các nước đề quốc từ năm 1945 đến năm 1975 là?

Câu 36 [60693] - [Loga.vn]

Em có nhận thức như thế nào về sự sụp đồ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu?

Câu 37 [60681] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây là ý nghĩa của những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân dân nước này?

Câu 38 [60677] - [Loga.vn]

Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến những nãm 70 của thế ki XX là

Câu 39 [60669] - [Loga.vn]

Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đô?

Câu 40 [60664] - [Loga.vn]

Từ sự sụp đồ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cân rút ra bài học gì trong cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook