Chi tiết đề thi

Tổng ôn 02 CÁ THỂ & QUẦN THỂ SINH VẬT Sinh Học 12

ctvloga371
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61656] - [Loga.vn]

Tuổi sinh lí là:

(1) thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.

(2) tuổi bình quân của quần thể.

Câu 2 [61654] - [Loga.vn]

Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong việc điều hòa mật độ quần thể là:

Câu 3 [61653] - [Loga.vn]

Biện pháp bảo vệ và phát triển bền vững rừng hiện nay là :

Câu 4 [61652] - [Loga.vn]

Một số loài thực vật có hiện tượng cụp lá vào ban đêm có tác dụng:

Câu 5 [61651] - [Loga.vn]

Yếu tố quan trong nhất chi phối cơ chế tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là:

Câu 6 [61650] - [Loga.vn]

Phân bố đồng đều giữa các cá thể trong quần thể thường gặp khi:

Câu 7 [61649] - [Loga.vn]

Cây trồng quang hợp ở vùng nhiệt đới quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ:

Câu 8 [61648] - [Loga.vn]

Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép,....vì:

Câu 9 [61647] - [Loga.vn]

Ở cây trồng nhân tố nhiệt độ ảnh hưởng nhiều nhất đối với giai đoạn nào?

Câu 10 [61645] - [Loga.vn]

Ý nghĩa của quy tắc Becman là:

Câu 11 [61644] - [Loga.vn]

Trong đợt rét hại tháng 1-2/2008 ở Việt Nam, rau và hoa quả mất mùa, cỏ chết và ếch nhái ít hẳn là biểu hiện:

Câu 12 [61643] - [Loga.vn]

Sự biến động số lượng của thỏ rừng và mèo rừng tăng giảm đều đặn 10 năm 1 lần. Hiện tượng này biểu hiện:

Câu 13 [61641] - [Loga.vn]

Các dạng biến động số lượng?

1. Biến động không theo chu kì. 2. Biến động the chu kì.

3. Biến động đột ngột (do sự cố môi trường) 4. Biến động theo mùa vụ.

Phương án đúng là:

Câu 14 [61640] - [Loga.vn]

Nhân tố sinh thái nào bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể?

Câu 15 [61639] - [Loga.vn]

Nhân tố dễ gây đột biến số lượng ở sinh vật biến nhiệt là

Câu 16 [61637] - [Loga.vn]

Thay đổi làm tăng hay giảm kích thước quần thể được gọi là

Câu 17 [61636] - [Loga.vn]

Một quần thể như thế nào là quần thể không sinh trưởng nhanh?

Câu 18 [61634] - [Loga.vn]

Kích thước tối đa của quần thể bị giới hạn bởi yếu tố nào?

Câu 19 [61633] - [Loga.vn]

Trong tự nhiên, sự tăng trưởng kích thước quần thể chủ yếu là do:

Câu 20 [61632] - [Loga.vn]

Hiện tượng các cá thể cùng loài ở quần thể khác chuyển tới sống trong quần thể gọi là:

Câu 21 [61631] - [Loga.vn]

Hiện tượng cá thể rời bỏ quần thể này sang quần thể khác được gọi là:

Câu 22 [61630] - [Loga.vn]

Khi kích thước của quần thể hữu tính vượt mức tối đa, thì xu hướng thường xảy ra là:

Câu 23 [61629] - [Loga.vn]

: Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ suy thoái và dễ bị diệt vong vì nguyên nhân chính là:

Câu 24 [61627] - [Loga.vn]

Quần thể dễ có khả năng suy vong khi kích thước của nó đạt:

Câu 25 [61626] - [Loga.vn]

Khi số lượng cá thể của quần thể ở mức cao nhất để quần thể có khả năng duy trì phù hợp nguồn sống thì gọi là:

Câu 26 [61625] - [Loga.vn]

Xét các yếu tố sau đây:

I: Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể.

II: Mức độ nhập cư và xuất cư của các cá thể và hoặc ra khỏi quần thể .

III: Tác động của các nhân tố sinh thái và lượng thức ăn trong môi trường.

IV: Sự tăng giảm lượng cá thể của kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật trong quần thể.

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước của quần thể là:

Câu 27 [61624] - [Loga.vn]

Kích thước của quần thể sinh vật là:

Câu 28 [61623] - [Loga.vn]

Các cực trị của kích thước quần thể là gì?

1. Kích thước tối thiểu. 2. Kích thước tối đa. 3.Kích thước trung bình. 4. Kích thước vừa phải.

Phương án đúng là:

Câu 29 [61622] - [Loga.vn]

Khi nói về quan hệ giữa kích thước quần thể và kích thước cơ thể, thì câu sai là:

Câu 30 [61620] - [Loga.vn]

Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới:

Câu 31 [61619] - [Loga.vn]

Kích thước của một quần thể không phải là:

Câu 32 [61618] - [Loga.vn]

Phân bố theo nhóm các cá thể của quần thể trong không gian có đặc điểm là:

Câu 33 [61617] - [Loga.vn]

Phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiên tăng trưởng theo dạng:

Câu 34 [61616] - [Loga.vn]

Nếu nguồn sống không bị giới hạn, đồ thị tăng trưởng của quần thể ở dạng:

Câu 35 [61615] - [Loga.vn]

Loài nào sau đây có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ?

Câu 36 [61614] - [Loga.vn]

Mật độ của quần thể là:

Câu 37 [61613] - [Loga.vn]

Kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái là:

Câu 38 [61612] - [Loga.vn]

Phân bố đồng đều giữa các cá thể trong quần thể thường gặp khi:

Câu 39 [61611] - [Loga.vn]

Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là:

Câu 40 [61610] - [Loga.vn]

Khi đánh bắt cá càng được nhiều con non thì nên:

Câu 41 [61609] - [Loga.vn]

Tuổi quần thể là:

Câu 42 [61607] - [Loga.vn]

Khoảng thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể tính từ lúc cá thể được sinh ra cho đến khi nó chết do già được gọi là:

Câu 43 [61606] - [Loga.vn]

Tuổi sinh thái là:

 

Câu 44 [61605] - [Loga.vn]

Tuổi sinh lí là:

Câu 45 [61604] - [Loga.vn]

Số lượng từng loại tuổi cá thể ở mỗi quần thể phản ánh:

Câu 46 [61602] - [Loga.vn]

Tỉ lệ đực:cái của một quần thể sinh vật thường xấp xỉ là:

Câu 47 [60862] - [Loga.vn]

. Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài sẽ làm:

Câu 48 [61599] - [Loga.vn]

Hiện tượng cá mập con khi mới nở ăn các trứng chưa nở và phôi nở sau thuộc mối quan hệ nào?

Câu 49 [61600] - [Loga.vn]

Tỉ lệ đực: cái ở ngỗng và vịt lại là 40/60 (hay 2/3) vì:

Câu 50 [61601] - [Loga.vn]

Tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và cá thể cái ở một quần thể được gọi là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook