Chi tiết đề thi

trình bày sự hình thành nhà lý

lephihao2020
2 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [103783] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau cơ bản giữa đường lối kháng chiến của nhà Hồ so với nhà Trần là

Câu 2 [103456] - [Loga.vn]

Đâu là điểm giống nhau cơ bản giữa Vương triều Đê-li và Vương triều Mô-gôn?

Câu 3 [105471] - [Loga.vn]

Sự phát triển kinh tế Đại Việt thời Lê sơ không mang lại kết quả nào sau đây?

Câu 4 [106124] - [Loga.vn]

Đến giữa năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được những khu vực nào?

Câu 5 [105496] - [Loga.vn]

Quyết định cho dựng bia Tiến sĩ dưới thời Lê sơ không mang lại tác dụng nào sau đây?

Câu 6 [103667] - [Loga.vn]

Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ nhất của quân Mông Cổ?

Câu 7 [103706] - [Loga.vn]

Chiến thắng nào của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần thứ ba đã đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù?

Câu 8 [106101] - [Loga.vn]

Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ...lấy sự phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau...Họ coi vàng bạc như cát, lúa gạo như bùn, hoang phí vô cùng”

(Trích “Phủ biên tạp lục”)

Đoạn trích trên phản ánh hiện trạng gì ở Đàng Trong giữa thế kỉ XVIII?

Câu 9 [105489] - [Loga.vn]

Lê Thánh Tông đã có đóng góp quan trọng gì đối với văn học dân tộc ở thế kỉ XV?

Câu 10 [105513] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây không phản ánh được sự hoàn thiện của bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông so với thời Lý – Trần?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook