Chi tiết đề thi

Tự học 15/1

phanhien
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [111971] - [Loga.vn]

Cho biểu thức \(f\left( x \right) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{{x + 4}} - \dfrac{3}{{x + 3}}.\) Tập hợp tất cả các giá trị của \(x\) thỏa mãn bất phương trình \(f\left( x \right) < 0\) là

Câu 2 [111836] - [Loga.vn]

Phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đôi trục bé và đi qua điểm $A\left( {2; - 2} \right)$ là

Câu 3 [82783] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 4 [82441] - [Loga.vn]

Đổi số đo của góc \( - \dfrac{{3\pi }}{{16}}{\rm{ rad}}\) sang đơn vị độ, phút, giây.

Câu 5 [119400] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình $3{x^2} - \left( {m + 2} \right)x + m - 1 = 0$ có một nghiệm gấp đôi nghiệm còn lại.

Câu 6 [82814] - [Loga.vn]

Cho$A\left( {2;\;5} \right),\;B\left( {1;\;3} \right),\;C\left( {5;\; - 1} \right)$. Tìm tọa độ điểm \(K\) sao cho \(\overrightarrow {AK} = 3\overrightarrow {BC} + 2\overrightarrow {CK} \)

Câu 7 [118364] - [Loga.vn]

Cho hai tập hợp \(A = \left( {m - 1;5} \right)\,\) và \(B = \left( {3; + \infty } \right)\). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để \(A\backslash B = \emptyset \).

Câu 8 [83193] - [Loga.vn]

Cho hypebol $(H):\,\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} - \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1$. Lập công thức tính góc $\varphi $ tạo bởi 2 đường tiệm cận của $(H).$

Câu 9 [102893] - [Loga.vn]

Tìm \(m\) để phương trình \({x^2} - \left( {2m + 1} \right)x + {m^2} - 1 = 0\) có hai nghiệm phân biệt \({x_1};\,{x_2}\) sao cho \(\left( {x_1^2 + x_2^2} \right) + 8{x_1}{x_2}\) đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 10 [101139] - [Loga.vn]

Hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{\left( {2x + y} \right)^2} - 5\left( {4{x^2} - {y^2}} \right) + 6\left( {4{x^2} - 4xy + {y^2}} \right) = 0\\2x + y + \dfrac{1}{{2x - y}} = 3\end{array} \right.\) có một nghiệm \(\left( {{x_0}; {y_0}} \right)\) thỏa mãn \({x_0} > \dfrac{1}{2}\). Khi đó \(P = {x_0} + y_0^2\) có giá trị là

Câu 11 [97627] - [Loga.vn]

Cho \(A = \left[ { - 3;2} \right)\). Tập hợp\({C_\mathbb{R}}A\) là :

Câu 12 [111725] - [Loga.vn]

Cho đường thẳng \(d:x - 2y - 3 = 0\). Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc \(H\) của điểm \(M\left( {\,0;\,1} \right)\) trên đường thẳng.

Câu 13 [120957] - [Loga.vn]

Cho tam giác \(ABC\) có \(M\) là trung điểm của \(BC,\,\,\,G\) là trọng tâm của tam giác\(ABC.\) Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 14 [110770] - [Loga.vn]

Trên đường tròn lượng giác gốc \(A\) cho các cung có số đo:

\(\left( {\rm{I}} \right)\). \(\dfrac{\pi }{4}\).

\(\left( {{\rm{II}}} \right)\). \( - \dfrac{{7\pi }}{4}\).

\(\left( {{\rm{III}}} \right)\). \(\dfrac{{13\pi }}{4}\).

\(\left( {{\rm{IV}}} \right)\). \( - \dfrac{{5\pi }}{4}\).

Hỏi các cung nào có điểm cuối trùng nhau?

Câu 15 [101110] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y = a{x^2} + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 16 [105183] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, tam giác $ABC$ có đỉnh \(A\left( { - 1;2} \right)\), trực tâm \(H\left( { - 3; - 12} \right)\), trung điểm của cạnh $BC$ là \(M\left( {4;3} \right)\). Gọi $I$, $R$ lần lượt là tâm, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

Câu 17 [118356] - [Loga.vn]

Cho tập hợp \(A = \left( { - \infty ;5} \right]\), \(B = \left\{ {x \in R/ - 1 < x \le 6} \right\}\). Khi đó \(A\backslash B\) là:

Câu 18 [82023] - [Loga.vn]

Định $m$ để phương trình :\(\left( {{x^2} + \dfrac{1}{{{x^2}}}} \right) - 2m\left( {x + \dfrac{1}{x}} \right) + 1 + 2m = 0\) có nghiệm

Câu 19 [81837] - [Loga.vn]

Phương trình \(x + \sqrt {x - 1} = \sqrt {1 - x} \) có bao nhiêu nghiệm?

Câu 20 [97771] - [Loga.vn]

Cho tam giác \(ABC\)có \(A\left( {3;4} \right),\,\,B\left( { - 1;2} \right),\,\,C\left( {4;1} \right)\). $A'$ là điểm đối xứng của $A$ qua $B,B'$ là điểm đối xứng của $B$ qua $C,C'$ là điểm đối xứng của $C$ qua $A.$ Chọn kết luận “không” đúng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook