Chi tiết đề thi

Vật Lý 7- Trung bình

ngoyencute2007
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50979] - [Loga.vn]

Những câu sau đây, câu nào là không đúng?

Câu 2 [50978] - [Loga.vn]

Khi nào thì tai có thể nghe được âm to nhất?

Câu 3 [50638] - [Loga.vn]

Âm thanh không truyền được trong môi trường nào?

Câu 4 [50879] - [Loga.vn]

Hãy chọn cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Độ to của âm phụ thuộc vào……………

Câu 5 [50983] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm tiếng ồn?

Câu 6 [50637] - [Loga.vn]

Khi ta đang nghe đài thì màng loa của đài sẽ:

Câu 7 [50877] - [Loga.vn]

Khi điều chỉnh dây đàn thì tần số phát ra sẽ thay đổi. Dây đàn càng căng thì âm phát ra càng

Câu 8 [50643] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?

Câu 9 [50641] - [Loga.vn]

Trong 5 giây một nguồn âm thực hiện được 250 dao động, tần số của nguồn âm này là:

Câu 10 [50984] - [Loga.vn]

Để chống ô nhiễm tiếng ồn, người ta thường sử dụng các biện pháp:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook