Chi tiết đề thi

vũ văn nhất đề thi

vuvannhat123
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [14765] - [Loga.vn]

Từ 3 α-amino axit: glyxin, alanin, valin có thể tạo ra mấy tripeptit mạch hở trong đó có đủ cả 3 α-amino axit?

Câu 2 [9690] - [Loga.vn]

Để phản ứng vừa đủ với 100 gam dung dịch chứa amin X đơn chức nồng độ 4,72% cần 100 ml dung dịch HCl 0,8M. Xác định công thức của amin X?

Câu 3 [6942] - [Loga.vn]

Khi thay thế hết các nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon thì tạo thành hợp chất mới là

Câu 4 [7090] - [Loga.vn]

 Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 20,25 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Câu 5 [6701] - [Loga.vn]

Glyxin có thể phản ứng với dãy các chất nào sau đây?

Câu 6 [23534] - [Loga.vn]

Bezyl axetat mùi thơm hoa nhài có công thức là

Câu 7 [12176] - [Loga.vn]

Alinin ( C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

Câu 8 [16067] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

Câu 9 [23566] - [Loga.vn]

Dung dịch saccarozơ có thể tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

Câu 10 [23556] - [Loga.vn]

Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành rượu etylic. Khí sinh ra được dẫn vào nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. Tính giá trị của m?

Câu 11 [7134] - [Loga.vn]

Cho anilin tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Br2 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là

Câu 12 [7133] - [Loga.vn]

Cho alanin tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với lượng dư NaOH thu được sản phẩm hữu cơ Y. Công thức của Y là:

Câu 13 [22657] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

Câu 14 [32787] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là amin bậc 3?

Câu 15 [28702] - [Loga.vn]

Cho dãy chuyển hóa : . Vậy X2 là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook