1. Cho mình hỏi sự khác nhau giữa độ dày của 1 tờ giấy và độ dày của 1 trang giấy. 2. Dựa vào đồ thị (nhiệt độ - thời gian) liệu có thể dự đoán được vào phút thứ 5 nhiệt độ tăng hay giảm không biết: 0m: 20C; 1m: 40C; 2m: 60C; 3m: 80C; 4m: 90C; 6m: 96C; 8m: 80C (C: độ C; m: phút) Cô giáo mình cho bài 2 là bài mình lấn cấn nhất mong mọi người giúp!

Các câu hỏi liên quan