1) em hãy nêu cách sao chép 1 tệp sẵn có trên màn hình destop vào thư mục ở đĩa :D của máy tính

Các câu hỏi liên quan