1. Khi bị nhà vua bắt các nhà thơ và nghệ nhân hát rong đã hành động như thế nào ? Vì sao?

2.việc nhà thơ cuối cùng chấp nhận cái chết cho thấy ông là người như thế nào?

3.Nêu một số biểu hiện của tôn trọng sự thật

Các câu hỏi liên quan