1 khối hình hộp chữ nhật có chiều dài chiều rộng chiều cao lần lượt là 30 cm, 15 cm, 10cm. Biết rằng khối hình học chữ nhật nặng 16kg. Đặt khối hình hộp chữ nhâtk lên mặt bàn nằm ngang thì áp suất nhỏ nhất mà khối hình hộp chữ nhật tác dụng vào mặt bàn là bao nhiêu.

Các câu hỏi liên quan