1. Nhạc dân ca thì không hiện đại bằng nhạc pop? Dịch sang tiếng Anh giúp mình nha.

Các câu hỏi liên quan