5 mũ 10 cộng 60 : (-10) bằng bao nhỉu

Các câu hỏi liên quan