a, cho tam giác ABC có A= 90 độ B=30 độ . CMR `AB=1/2BC`. b,cho tam giác đều ABC .lấy M thuộc AB sao cho` AM =1/3 AB`. từ M kẻ MN vuông góc với BC (n thuộc bc).từ N kẻ NP vuông góc với AC(p thuộc ac). CMR PM vuông góc với AB câu b thôi nha

Các câu hỏi liên quan