ai chỉ em cách tính nbđ -/+ npt vs ạem vẫn chưa biết thế số ntn, cảm ơn ạ

Các câu hỏi liên quan