anime/ chibi/.... (gì cũng được nhưng nhớ đọc n/l) n/l: 2 bạn gửi tranh (đã trả lời or chưa) mà thấy gửi được + 2 bạn trả lời, thấy bức nào đẹp nhất tặng chill 500đ

Các câu hỏi liên quan