Bác Lan đi chợ mua bẩy quả cam hết 35000 Đồng và một bó hoa hết 25 000 Đồng. Hỏi nếu bác Lan mua năm quả cam như thế và một bó hoa hết bao nhiêu tiền? Giúp em bài này với

Các câu hỏi liên quan