Bài 2: Cho mạch điện gồm R1=4 ôm, đèn có ghi (6V- 3W) mắc nối tiếp với nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi là 12 V .

a) Vẽ sơ đồ mạch điện.

b) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?

c) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở?

d) Đèn sáng như thế nào?

Các câu hỏi liên quan