BÀI 9, Một mảnh vườn có chiều dài 1,5 hm. Chiều rộng bằng chiều dài. Người ta trồng cây bao quanh vườn, trung bình cứ 5m thì trồng được một cây. Trừ lối đi rộng 10 m. Cần bao nhiêu cây để trồng được cây phủ khắp vườn?

Các câu hỏi liên quan