bạn hiểu thế nào về câu nói ' nó không làm con người ra đau đớn hay chết đi về thể xác nhưng lại làm trái tim và tâm hồn chết dần trong sự lạnh lẽo'

Các câu hỏi liên quan