bố lan thuê thợ để sơn một bức tường hình chữ nhật có kích thước chiều dài 15m , chiều rộng 7m . trên bức tường có hai ô cửa có dạng hình vuông có độ dài 1m a, tính diện tích tường phải sơn b, tính số tiền mà bố bạn lan phải trả , biết rằng giá tiền công sơn tường là 40000 đồng / m vuông và để sơn hết bức tường cần dùng một hộp sơn có giá 90000 đồng

Các câu hỏi liên quan