cali/mono: the end or anime YC: it điểm nhưng mong có tâm, ko nhận ms tập, nếu có thể thì anime+full màu NL: cuối cùng cx đã thi xong , tạch hóa-anh r :(

Các câu hỏi liên quan