Cali: Vòng quay xui xẻo N/L:1-25 Giải 1 : 15tim+5* Giải 2 : 10 tim + 3* Giải 3 : 5 tim +1* ->20h59 Ko đổi Ko trùng(trùng lấy ng trực)

Các câu hỏi liên quan