Cali: Vòng quay xui xẻo N/L:1-30 Giải 1 : 20tim Giải 2 : 5 tim + 3* Giải 3 : 3 tim 20h10(sẽ công bố ) CỐ GẮNG NHÊN!!

Các câu hỏi liên quan