Calli: Furina Hoặc vẽ anime/ semi/ chibi N/L: nay chị bảo đi mua mũ cho, mà làm rơi vào đầu người khác rùi :>

Các câu hỏi liên quan