Calli/Gothic/Hand : H-huu, tớ tạch toán ròi các cậu ơii NL : Ước gì điểm toán t trên `8` là ổnn rồii T-T

Các câu hỏi liên quan