calli : haizz NL : tại sao cậu lại khác xưa vậy :< ?? Nhiều khi muốn nch vs c mà sợ phiền nên thôi :((

Các câu hỏi liên quan