Calli: Jp NL: Nay cô cho nghe thử về giá cả trong Japanese, ` 15 ` câu đúng ` 2 ` câu ;-;

Các câu hỏi liên quan