Calli : Khtn N/L : Mai đúng mã đề thì sống , lệch thì xuống âm phủ . Mấy cao thủ cho xin tí may mắn nàoo.

Các câu hỏi liên quan