Calli: t cho m 3 sự lựa chọn: 1 là làm ny t =))) 1 là sông hồng 3 là sông mê công =)))))

Các câu hỏi liên quan