căn(8+2 căn 15)+2 $\frac{2}{căn 5 + căn 3}$ mong các bn hiểu vì ko đánh đc căn

Các câu hỏi liên quan